سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ابراهيم عزت خواه

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / سرمايه گذار (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۵) / دستيار دوم فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۴) / دستيار فيلمبردار (۲۴) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / امور فني صدا (۱) / گروه فني (۱۳) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۲ -  عقرب (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آقاي مدير (۱۳۹۰)
  ۲ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)
  ۳ -  قند تلخ (۱۳۸۷)
  ۴ -  كلانتري غيرانتفاعي (۱۳۸۷)
  ۵ -  جنايت (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نفوذي (۱۳۸۷)
  ۲ -  اخراجيها (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زندگي با چشمان بسته (۱۳۸۷)
  ۲ -  تله (۱۳۸۴)
  ۳ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۴ -  ساراي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نيكان و بچه غول (۱۳۹۱)
  ۲ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۳ -  از دوردست (۱۳۸۴)
  ۴ -  عروس افغان (۱۳۸۲)
  ۵ -  كما (۱۳۸۲)
  ۶ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۷ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۸ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۹ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۱۴ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۱۵ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۱۶ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۱۷ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۱۸ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۱۹ -  از بلور خون (۱۳۷۱)
  ۲۰ -  مردي در آينه (۱۳۷۱)
  ۲۱ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۲۲ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)
  ۲۳ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۲۴ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۲ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۳ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۴ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۵ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۶ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)
  ۷ -  رانده شده (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)
  ۲ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرونده (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جنگ كودكانه (۱۳۸۳)
  ۲ -  قرباني (۱۳۷۰)
  ۳ -  رانده شده (۱۳۶۸)
  ۴ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)
  ۵ -  روزنه (۱۳۶۷)
  ۶ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۷ -  جميل (۱۳۶۶)
  ۸ -  زمزمه (۱۳۶۶)
  ۹ -  گمشدگان (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  تفنگ شكسته (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  جدال (۱۳۶۴)
  ۱۳ -  پيراك (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سيمرغ (۱۳۶۶)
  ۲ -  محكومين (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.