سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هادی جمشيدی

 

فيلم شناسی :   اپتيك (۳) / هماهنگي توليد (۱) / پرداخت نهايي (۱) / برش نگاتيو (۱) / كنترل (۱۱) / تصحيح رنگ (اتالوناژ)  (۱۳) فيلم شناسی :   اپتيك   هماهنگي توليد   پرداخت نهايي   برش نگاتيو   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. اپتيك  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۲ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۳ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   اپتيك   هماهنگي توليد   پرداخت نهايي   برش نگاتيو   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. هماهنگي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   اپتيك   هماهنگي توليد   پرداخت نهايي   برش نگاتيو   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   اپتيك   هماهنگي توليد   پرداخت نهايي   برش نگاتيو   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   اپتيك   هماهنگي توليد   پرداخت نهايي   برش نگاتيو   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. كنترل  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۲ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۳ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۴ -  برگ برنده (۱۳۸۲)
  ۵ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۶ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۷ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۸ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۹ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۱۰ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   اپتيك   هماهنگي توليد   پرداخت نهايي   برش نگاتيو   كنترل   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۲ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۳ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۴ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۵ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۶ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۷ -  شور زندگي (۱۳۷۷)
  ۸ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۹ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  دام (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.