سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن كلامی

  تاريخ و محل تولد
هشتم شهريور ماه سال 1339
تهران

 زندگينامه  

حسن كلامي متولد 1339 در تهران است. وي فعاليت سينمايي خود را از سال 1364 با فيلم زنگها آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۸) / مجري طرح (۷) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / پشتيباني توليد (۱) / دستيار تهيه كننده (۱) / مدير صحنه (۳) / گروه صحنه (۱) / دستيار صحنه (۱) / با تشكر از  (۳) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)
  ۲ -  گودال (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۸)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  کوزوو (۱۴۰۰)
  ۲ -  طلاخون (۱۳۹۹)
  ۳ -  آبادان يازده60 (۱۳۹۸)
  ۴ -  لالاكن (۱۳۹۷)
  ۵ -  هيچ كجا هيچ كس (۱۳۹۱)
  ۶ -  كودك و فرشته (۱۳۸۷)
  ۷ -  زخم شانه حوا (۱۳۸۶)
  ۸ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۲ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)
  ۳ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۴ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۵ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۶ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۷ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زنگها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساراي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زنگها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۲ -  هراس (۱۳۶۶)
  ۳ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيرباران (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار تهيه كننده   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۳ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.