سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داوود برجعلی

 

فيلم شناسی :   برش نگاتيو  (۵۳) فيلم شناسی :   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۵۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)
  ۲ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۳ -  آتش بس (۱۳۸۴)
  ۴ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۵ -  برگ برنده (۱۳۸۲)
  ۶ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)
  ۷ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۸ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۹ -  شهر زيبا (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)
  ۱۳ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۱۴ -  رقص در غبار (۱۳۸۱)
  ۱۵ -  روز كارنامه (۱۳۸۱)
  ۱۶ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۱۷ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۱۸ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۱۹ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۲۰ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۲۱ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۲۲ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۲۳ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)
  ۲۴ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۲۵ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۲۶ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)
  ۲۷ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۲۸ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۲۹ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۳۰ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۳۱ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۳۲ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۳۳ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۳۴ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۳۵ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۳۶ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۳۷ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۳۸ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۳۹ -  تلفن (۱۳۷۸)
  ۴۰ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۴۱ -  دلباخته (۱۳۷۸)
  ۴۲ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۴۳ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۴۴ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۴۵ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۴۶ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۴۷ -  شور زندگي (۱۳۷۷)
  ۴۸ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۴۹ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۵۰ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۵۱ -  چكمه (۱۳۷۱)
  ۵۲ -  خمره (۱۳۷۰)
  ۵۳ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.