سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسماعيل آقاجانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / دستيار اول فيلمبردار (۲) / مدير فيلمبرداري (۶) / گروه فيلمبرداري (۳) / نورپرداز (۳) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۱۰) / با تشكر از (۱) / گروه فني (۳) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۲ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۳ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۴ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۵ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۶ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۷ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رامي (۱۳۸۵)
  ۲ -  نسل جادويي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بازنشسته ها (۱۳۹۱)
  ۲ -  دنياي پراميد (۱۳۹۱)
  ۳ -  دايناسور (۱۳۸۶)
  ۴ -  بر بوم زمان (اپيزود اول) (۱۳۸۲)
  ۵ -  بر بوم زمان (اپيزود دوم) (۱۳۸۲)
  ۶ -  بر بوم زمان (اپيزود سوم) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  سربازهاي جمعه (۱۳۸۲)
  ۳ -  قاصدك (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خواب ليلا (۱۳۸۶)
  ۲ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۳ -  آبادان (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بوتيك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۲ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)
  ۳ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۴ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۵ -  نابخشوده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)
  ۲ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۳ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۴ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۵ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۶ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۷ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۸ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۹ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۲ -  تحفه هند (۱۳۷۳)
  ۳ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.