سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن ابراهيمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / مدير تداركات (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه ابري (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يحيي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرستار شب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگ سايه ها (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.