سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مرتضی احمدخانی

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / تداركات نظامي  (۱) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   تداركات نظامي  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وعده ديدار (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   تداركات نظامي  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سگ هاي پوشالي (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   تداركات نظامي  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاهرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   تداركات نظامي  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   تداركات نظامي  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   تداركات نظامي  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.