سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نجاريان دريانی

  تاريخ و محل تولد
يازدهم شهريور ماه سال 1344
تهران
نام اصلي: حسن نجاريان

 زندگينامه  

حسن نجاريان در سال 1344 در تهران متولد شد. وي دارنده مدرك ديپلم اقتصاد، فوق ديپلم تربيت معلم، ليسانس سينما درگرايش فيلمنامه نويسي مي باشد. كار سينما را با مديريت صحنه فيلم بر بال فرشتگان شروع كرده و بعد به دستيار كارگرداني و برنامه ريزي مشغول شد. وي در بازنويسي متن فيلم سينمائي مريم مقدس «س» و سريال حضرت موسي همكاري داشته و يكي از نويسندگان فيلم سينمائي سرعت بوده است.

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۴) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۹) / مدير برنامه ريزي (۳) / نويسنده (۱) / بازيگر (۳) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۱) / مدير صحنه (۲) / مجري دكور (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرزند خاك (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  فرزند خاك (۱۳۸۶)
  ۲ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)
  ۳ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۴ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)
  ۲ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۳ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۴ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)
  ۵ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۶ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۷ -  دكل (۱۳۷۴)
  ۸ -  مرواريد سياه (۱۳۷۳)
  ۹ -  جاي امن (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  يوسف پيامبر (۱۳۸۶)
  ۲ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)
  ۳ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سرو زير آب (۱۳۹۶)
  ۲ -  درياچه ماهي (۱۳۹۵)
  ۳ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سلام بمبئي (۱۳۹۴)
  ۲ -  فرزند خاك (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سلام بمبئي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۲ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.