سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد احمدی

  تاريخ و محل تولد
بيست و دوم فروردين ماه سال 1341
يزد

 زندگينامه  

محمد احمدي متولد 1341 يزد، فارغ التحصيل عكاسي از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است. وي فعاليت سينمايي را به عنوان منشي صحنه فيلم «سجاده آتش» به كارگرداني احمد مرادپور آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاي او ميتوان مديريت توليد، مديريت فيلمبرداري و تهيه كنندگي نيز اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۷) / تهيه كننده (۱۳) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۱۱) / مدير فيلمبرداري (۱۴) / فيلمبردار (۱) / عكس (۸) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / تدوين (۱) / با تشكر از  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)
  ۲ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مادر (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۲ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۳ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۴ -  تحفه هند (۱۳۷۳)
  ۵ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۶ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)
  ۷ -  تيرباران (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  كوسه (۱۳۹۹)
  ۲ -  قتل عمد (۱۳۹۸)
  ۳ -  اسكي باز (۱۳۹۶)
  ۴ -  رقص پا (۱۳۹۵)
  ۵ -  به دنيا آمدن (۱۳۹۴)
  ۶ -  جنجال در عروسي (۱۳۹۴)
  ۷ -  روز مبادا (۱۳۹۳)
  ۸ -  دو ساعت بعد مهرآباد (۱۳۹۲)
  ۹ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)
  ۱۰ -  لطفاً مزاحم نشويد (۱۳۸۸)
  ۱۱ -  حريم (۱۳۸۷)
  ۱۲ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)
  ۱۳ -  دو فرشته (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دو فرشته (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دو فرشته (۱۳۸۱)
  ۲ -  آواي جبرئيل (۱۳۸۰)
  ۳ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۴ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)
  ۵ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۶ -  قصه هاي كيش(اپيزود اول، كشتي يوناني) (۱۳۷۷)
  ۷ -  قصه هاي كيش(اپيزود دوم،سفارش) (۱۳۷۷)
  ۸ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)
  ۹ -  مدرسه اي كه باد برد (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  گبه (۱۳۷۴)
  ۱۱ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  به دنيا آمدن (۱۳۹۴)
  ۲ -  جنجال در عروسي (۱۳۹۴)
  ۳ -  گهواره‌اي براي مادر (۱۳۹۱)
  ۴ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)
  ۵ -  خواب است پروانه (۱۳۸۹)
  ۶ -  لطفاً مزاحم نشويد (۱۳۸۸)
  ۷ -  حريم (۱۳۸۷)
  ۸ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)
  ۹ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  كولي (۱۳۸۱)
  ۱۱ -  دلبران (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)
  ۱۴ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيب (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. عكس  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دو فرشته (۱۳۸۱)
  ۲ -  مدرسه اي كه باد برد (۱۳۷۶)
  ۳ -  گبه (۱۳۷۴)
  ۴ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۵ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۶ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۷ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۸ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گنگ خوابديده (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۲ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۳ -  گنگ خوابديده (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.