سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر خواجويی

  تاريخ و محل تولد
بيست و چهارم مرداد ماه سال 1326
اصفهان

 زندگينامه  

اكبر خواجويي متولد 1326 اصفهان است. وي فعاليت هنري خود را با تهيه و ساخت فيلم هاي تجربي و راه اندازي سينماي آزاد اصفهان آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / نويسنده (۴) / طرح اوليه بر اساس (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۲) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   جلوه هاي ويژه  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  محيا (۱۳۸۶)
  ۲ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)
  ۳ -  خانه ابري (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   جلوه هاي ويژه  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  محيا (۱۳۸۶)
  ۲ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)
  ۳ -  آخرين مهلت (۱۳۶۸)
  ۴ -  خانه ابري (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   جلوه هاي ويژه  
 1. طرح اوليه بر اساس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محيا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   جلوه هاي ويژه  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شهر بزرگ (۱۳۴۴)
  ۲ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   جلوه هاي ويژه  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  محيا (۱۳۸۶)
  ۲ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه بر اساس   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  محموله (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.