سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
مقررات جشنواره
يادداشت دبير جشنواره
بيانيه هيات داوران
اهداف جشنواره
موضوعات جشنواره
توضيحات
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدی
آلبوم عكس
افتتاحيه
نشست هاى مطبوعاتى
اختتاميه
گوشه و كنار
روزشمار آلبوم عكس
هنرمندان
شرکت ها
فيلمها
هنرمندان
شرکت ها
کشورهای شرکت کننده
.:.    هيأت داوران     .:.
..رييس هيأت داوران
..داور
..دبير
هيأت انتخاب
جوايزاهداشده
بخشهاي جشنواره
موضوعات جوايز

 بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيستم(۱۳۸۰)

 مقررات جشنواره :
 • سينماي ايران

    هدف جشنواره در اين بخش، عرضه و معرفي فيلم هاي ارزشمند يك سال فعاليت فيلمسازي و تشويق هنرمندان برگزيده سينماي ايران است. برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

 • الف: مسابقه سينماي ايران

    تهيه كنندگان ايراني مي توانند براي شركت فيلم هاي بلندشان در اين بخش درخواست نمايند، به شرط آن كه تا بهمن 1380 در تهران و يا در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشند.

 • يك گروه انتخاب كه اعضايش توسط مدير جشنواره تعيين مي شود، پس از بازبيني همه فيلم هاي شركت كننده، حداقل بيست فيلم را براي اين بخش انتخاب خواهد كرد.
 • يك گروه داوري شامل حداقل پنج نفر كه رئيس و اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران توسط مدير جشنواره برگزيده خواهند شد فيلم هاي بخش مسابقه را داوري كرده، جوايز زير را اهدا مي نمايند:
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم
 • سيمرغ بلورين، جايزه ويژه گروه داوران
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين موسيقي متن
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين تدوين
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگران نقش اول و دوم
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين صدابرداري يا صداگذاري (يا هر دو)
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين جلوه هاي ويژه
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين چهره پردازي (گريم)
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين صحنه آرائي
 • شخصيت هايي كه در تهيه يا توزيع فيلم هاي مسابقه سهمي داشته باشند نمي توانند درگروه داوري شركت كنند.
 • نامزدهاي دريافت جايزه در هر رشته توسط گروه داوران حداكثر تا 48 ساعت قبل ازمراسم پاياني اعلام خواهند شد.
 • هيچ جايزه اي در مسابقه نمي تواند بطور هم ارزش ميان دو يا چند اثر تقسيم شود.
 • نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي گروه داوران شركت كند.
   
 • ب: خارج از مسابقه

فيلم هاي اين بخش كه هم ارز فيلم هاي بخش مسابقه هستند، شامل آثاري مي شوند كه:
1ـ به لحاظ رعايت مقررات ـ از جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در گروه داروي ـ امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشد.
2ـ به جهت تكميل تعداد فيلم هاي مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه يابند.
3ـ سازنده فيلم خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

 • به همه فيلم هايي كه به بخش مسابقه و يا خارج از مسابقه راه مي يابند گواهي شركت اهدا خواهد شد.
   
 • ج: مرور آثار

    در اين دوره جشنواره به منظور ستايش از كوشش هاي ارزشمند هنرمندان برگزيده در بخش هايي تحت عناوين: آئينه هاي روبرو، براي تمام فصول و دورتر از قاب آثار برگزيده يك كارگردان، يك بازيگر و يك طراح صحنه و لباس مررو خواهد شد.

 • سينماي بين المللي

    هدف از برپايي اين بخش، نمايش آثاري است كه امكان ارزيابي بهتر و بيشتر وضعيت و موقعيت سينماي ايران را در مقايسه با ساير كشورها فراهم آورد.
برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

 • مسابقه بين المللي

    فيلم هاي اين بخش با هدف شناخت و ارزيابي آنگونه توانايي ها و ظرفيت هاي انسان كه موقعيت يگانه او را بين ساير مخلوقات مشخص مي سازد، برگزار مي شود.

 • جشنواره فيلم هايي را براي اين بخش مي پذيرد كه:
  يكم: سال توليدشان پيش از 1999 نباشد.
  دوم: در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشند.
  سوم: پيش از فوريه 2003 در تهران نمايش داده نشده باشند.
  چهارم: به زبان انگليسي يا فرانسه و يا داراي زيرنويس به يكي از دو زبان ياد شده باشند.
 •  هر كشور مي تواند حداكثر دو فيلم بلند و كشور ايران حداكثر سه فيلم بلند را در بخش مسابقه شركت دهد.
 • فيلم هاي شركت كننده را يك گروه انتخاب كه اعضايش را مدير جشنواره تعيين مي نمايد ملاحظه و گزينش مي نمايند.
 • يك گروه داوري بين المللي شامل حداقل پنج نفر كه اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران برگزيده خواهند شد، فيلم هاي مسابقه را داوري كرده و جوايز زير را اهدا مي نمايند:
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم بلند
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگردان
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر
 • سيمرغ بلورين، ويژه گروه داوران
 • گروه داوران علاوه بر جوايز بالا، مي توانند دو گواهي افتخار به مواردي كه در فهرست جوايز پيش بيني نشده، اهدا نمايند.
 • هيچ جايزه اي در مسابقه نمي تواند به طور هم ازرش ميان دو يا چند اثر تقسيم شود.
 • نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي گروه داوران شركت كند.
   
 • ب: خارج از مسابقه

فيلم هاي اين بخش كه هم ارز فيلم هاي بخش مسابقه هستند شامل آثاري مي شوند كه:
1ـ به لحاظ مغايرت سال تهيه شان با مقررات يا تكميل تعداد فيلم هاي مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه يابند.
2ـ به لحاظ رعايت مقررات ـ از جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در هيأت داوري ـ امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشند.
3ـ سازنده فيلم خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

 • به همه فيلم هايي كه به بخش مسابقه يا خارج از مسابقه راه مي يابند گواهي شركت اهدا خواهد شد.
   
 • ج: جشنواره جشنواره ها

    فيلم هاي اين بخش از ميان فيلم هاي برگزيده اي كه در جشنواره هاي مختلف جهاني به نمايش درآمده اند، انتخاب خواهند شد.

 • د: نمايش هاي ويژه

براي اين بخش سه گروه فيلم پيش بيني شده است:

 • فيلم هايي كه به مناسبت رويدادهاي خاصي در سينما، برگزيده مي شوند.
 • فيلم هاي كوتاه و بلند، اعم از داستاني و يا مستند كه به شناخت سينماي يك منطقه و يا سرزمين و روند تحولات فرهنگي و فني بپردازد.
 • فيلم هاي باارزشي كه توليدشان پيش از 1999 بوده و يا توليدات جديدي كه در جشنواره اي شركت نداشته اند و به مسابقه نيز راه نيافته اند.
   
 • ه: مرور آثار
 • برنامه هاي بزرگداشت اين دوره جشنواره در بخش هايي تحت عناوين آئينه هاي روبرو، براي تمامي فصول و دورتر از قاب، فعاليت هاي ارزشمند يك كارگردان، يك بازيگر و يك طراح صحنه و لباس را مرور خواهد كرد.
   
 • مقررات عمومي
 • هر استوديو، سازمان، نهاد و شخص مي تواند هر تعداد فيلم بلند كه مايل باشد به جشنواره ارائه نمايد. فيلم ها مي توانند سياه و سفيد يا رنگي، 16 يا 35 ميليمتري باشند.
 • نهادها، سازمان هاي دولتي و تهيه كنندگان بخش خصوصي كه مايلند فيلم هايشان را در قسمت هاي مختلف جشنواره شركت دهند بايد نكات زير را رعايت نمايند:
  الف ـ برگ هاي درخواست شركت در جشنواره را تكميل نموده و همراه عكس، پوستر، بروشور و غيره حداكثر تا 20 آذرماه 1380 به دفتر جشنواره تحويل نمايند.
  ب ـ نسخ اوليه فيلم ها بايد تا پانزدهم دي ماه 1380 به دفتر جشنواره تحويل گردد.
 • تصميم درباره برنامه هاي جشنواره و همچنين تعيين تاريخ و ساعت نمايش فيلم ها با جشنواره خواهد بود.
 • پس از تحويل كپي فيلم ها به دفتر جشنواره، امكان خارج كردن آنها از برنامه وجود ندارد.
 • اخذ تصميم نهايي در باره هر نكته اي كه در مقررات حاضر پيش بيني نشده و يا ابهامات ناشي از مفاد آن، با مدير جشنواره است.
 • درخواست شركت در جشنواره به منزله قبول كامل مقررات بالاست.
 • نهادها و ارگان هايي كه در ارتباط با فعاليت هاي سينمايي و فرهنگي تمايل دارند جوايزي را به فيلم هاي شركت داده شده در بخش مسابقه اهدا نمايند، بايد موضوع را كتباً حداقل 45 روز پيش از آغاز جشنواره با ارائه آئين نامه و نوع جايزه اي كه قصد دارند به فيلم ها يا هنرمندان اهدا نمايند به اطلاع «مديريت جشنواره ها و مجامع سينمايي» رسانده و كسب موافقت نمايند.

 

 

 

 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com