سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سهيل دانش اشراقی

 

فيلم شناسی :   استوري برد (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه  (۳) فيلم شناسی :   استوري برد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. استوري برد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر به سرزمين دور (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   استوري برد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روزي روزگاري در آبادان (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   استوري برد   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خائن کشي (۱۳۹۹)
  ۲ -  روز صفر (۱۳۹۸)
  ۳ -  روشن (۱۳۹۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.