سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن غنمی جابر

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۱) / دستيار فيلمبردار (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / مدير صحنه  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۲ -  خطا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت باران (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   مدير صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.