سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كريم امينی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / بازيگردان (۱) / نويسنده (۲) / بازيگر  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  شهر هرت (۱۴۰۲)
  ۲ -  فسيل (۱۳۹۹)
  ۳ -  گربه سياه (۱۳۹۸)
  ۴ -  دشمن زن (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايكس لارج (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  قدغن (۱۴۰۰)
  ۲ -  فسيل (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  قدغن (۱۴۰۰)
  ۲ -  پاسيو (۱۳۹۶)
  ۳ -  اگزما (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.