سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هومن خواجه نوری

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۴) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چهار راه استانبول (۱۳۹۶)
  ۲ -  عصر يخبندان (۱۳۹۳)
  ۳ -  ضد گلوله (۱۳۹۰)
  ۴ -  بعد از ظهر سگي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ضد گلوله (۱۳۹۰)
  ۲ -  بعد از ظهر سگي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خط ويژه (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.