سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی چراغی

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱۲) / مدير تداركات (۵) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۲) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير توليد  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مغز استخوان (۱۳۹۸)
  ۲ -  كلوپ همسران (۱۳۹۷)
  ۳ -  آستيگمات (۱۳۹۶)
  ۴ -  آس و پاس (۱۳۹۵)
  ۵ -  پا تو كفش من نكن! (۱۳۹۵)
  ۶ -  خانه كاغذي (۱۳۹۵)
  ۷ -  خرگيوش (۱۳۹۵)
  ۸ -  آبنبات چوبي (۱۳۹۴)
  ۹ -  نيمه شب اتفاق افتاد (۱۳۹۴)
  ۱۰ -  صفر (۱۳۹۳)
  ۱۱ -  خانوم (۱۳۹۲)
  ۱۲ -  ناخواسته (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مستانه (۱۳۹۳)
  ۲ -  نهنگ عنبر (۱۳۹۳)
  ۳ -  يحيي سكوت نكرد (۱۳۹۳)
  ۴ -  متروپل (۱۳۹۲)
  ۵ -  زيگزاگ (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حس پنهان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جرم (۱۳۸۹)
  ۲ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حس پنهان (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.