سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد ياسر

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / تهيه كننده (۱) / جانشين مدير توليد  (۱)



 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   جانشين مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  وكيل مدافع (۱۳۹۷)
  ۲ -  دم سرخ ها (۱۳۹۶)
  ۳ -  اسب سفيد پادشاه (۱۳۹۳)
  ۴ -  پايان دوم (۱۳۸۹)
  ۵ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۶ -  چراغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۷ -  دلداده (۱۳۸۷)
  ۸ -  توفيق اجباري (۱۳۸۶)
  ۹ -  روز سوم (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   جانشين مدير توليد  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اسب سفيد پادشاه (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  توفيق اجباري (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.