سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ابوالفضل صفاری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / نويسنده (۳) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۳) / سرمايه گذار  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بي سايه (۱۳۹۵)
  ۲ -  از تهران تا بهشت (۱۳۹۱)
  ۳ -  انتهاي زمين (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بي سايه (۱۳۹۵)
  ۲ -  از تهران تا بهشت (۱۳۹۱)
  ۳ -  انتهاي زمين (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روز صفر (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سامورايي در برلين (۱۳۹۷)
  ۲ -  بي سايه (۱۳۹۵)
  ۳ -  از تهران تا بهشت (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  از تهران تا بهشت (۱۳۹۱)
  ۲ -  انتهاي زمين (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.