سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صديقه صحت

  تاريخ و محل تولد
اول فروردين ماه سال 1349
يزد

 زندگينامه  

صديقه صحت متولد 1349در تهران است. وي فارغ التحصيل رشته كارشناسي سينما از دانشگاه دراماتيك تهران و كارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصادي دانشگاه خوارزمي است. وي فعاليت سينمايي خود را از سال 1385 با فيلم گرگ و ميش آغاز كرد. از جملع فعاليت هاي تلويزيوني وي در مقام تهيه كننده گي ميتوان به سريال هاي جاودانگي- آواز در باران- دو راه حل براي يك مسئله- اگر ميروم- خورشيد پير الموت- از نفس افتاده- بريا آخرين بار- كمكم كن- فقط به خاطر تو- مسافري از هند- شب آفتابي و تهيه كننده تله فيلم هاي غريبه اي درمه- نبش قلب- ققنوس اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۶) / مدير توليد (۳) / سرمايه گذار (۲) / جانشين مدير توليد  (۲) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ع ش ق (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ع ش ق (۱۳۹۳)
  ۲ -  پروانگي (۱۳۹۰)
  ۳ -  دختران (۱۳۸۸)
  ۴ -  سپيد و سياه (۱۳۸۸)
  ۵ -  مجنون ليلي (۱۳۸۶)
  ۶ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پروانگي (۱۳۹۰)
  ۲ -  دختران (۱۳۸۸)
  ۳ -  سپيد و سياه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دختران (۱۳۸۸)
  ۲ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مجنون ليلي (۱۳۸۶)
  ۲ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.