سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سهراب دادگستر

 

فيلم شناسی :   دستيار توليد (۱) / مدير تداركات  (۸) فيلم شناسی :   دستيار توليد   مدير تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  انزوا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار توليد   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آاادت نمي‌كنيم (۱۳۹۴)
  ۲ -  در دنياي تو ساعت چند است؟ (۱۳۹۳)
  ۳ -  موقت (۱۳۹۳)
  ۴ -  پل چوبي (۱۳۹۰)
  ۵ -  ده رقمي (۱۳۸۷)
  ۶ -  عصر روز دهم (۱۳۸۷)
  ۷ -  همخانه (۱۳۸۶)
  ۸ -  ميم مثل مادر (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.