سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

طهورا ابوالقاسمی

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۲) / مجري طرح (۱) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۶) / جانشين مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اوركا (۱۳۹۹)
  ۲ -  صفر تا سكو (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حوالي اتوبان (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  استرداد (۱۳۹۰)
  ۲ -  زندگي خصوصي آقا و خانم ميم (۱۳۹۰)
  ۳ -  هيچ (۱۳۸۸)
  ۴ -  حوالي اتوبان (۱۳۸۷)
  ۵ -  نيلوفر (۱۳۸۷)
  ۶ -  اقليما (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زن دوم (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.