سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شيما منفرد

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۳) / تدوين  (۹) فيلم شناسی :   منشي صحنه   تدوين  
 1. منشي صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن جا (۱۳۸۷)
  ۲ -  بيست (۱۳۸۷)
  ۳ -  آدم (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   تدوين  
 1. تدوين  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خانم يايا (۱۳۹۶)
  ۲ -  من (۱۳۹۴)
  ۳ -  استراحت مطلق (۱۳۹۳)
  ۴ -  روز روشن (۱۳۹۱)
  ۵ -  بي خود و بي جهت (۱۳۹۰)
  ۶ -  اسب حيوان نجيبي است (۱۳۸۹)
  ۷ -  هيچ (۱۳۸۸)
  ۸ -  آن جا (۱۳۸۷)
  ۹ -  آدم (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.