سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايمان كريميان

 

فيلم شناسی :   جانشين تهيه كننده (۱) / جلوه هاي ويژه ميداني (۱۷) / مسئول جلوه هاي ويژه (۱) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   جانشين تهيه كننده   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. جانشين تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۴۰۰)

  ۱ -  در آغوش درخت (۱۴۰۱)


 فيلم شناسی :   جانشين تهيه كننده   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه ميداني  : (۱۷)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آبي روشن (۱۴۰۲)
  ۲ -  در آغوش درخت (۱۴۰۱)
  ۳ -  عطر آلود (۱۴۰۱)
  ۴ -  موقعيت مهدي (باکري) (۱۴۰۰)
  ۵ -  تک تيرانداز (۱۳۹۹)
  ۶ -  سياه باز (۱۳۹۹)
  ۷ -  آفتاب نيمه شب (۱۳۹۸)
  ۸ -  خورشيد (۱۳۹۸)
  ۹ -  درخت گردو (۱۳۹۸)
  ۱۰ -  لباس شخصي (۱۳۹۸)
  ۱۱ -  زنداني ها (۱۳۹۷)
  ۱۲ -  لاتاري (۱۳۹۶)
  ۱۳ -  مغزهاي كوچك زنگ زده (۱۳۹۶)
  ۱۴ -  پرسه در حوالي من (۱۳۹۵)
  ۱۵ -  ميليونر ميامي (۱۳۹۵)
  ۱۶ -  ويلايي ها (۱۳۹۵)
  ۱۷ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   جانشين تهيه كننده   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايستاده در غبار (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   جانشين تهيه كننده   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خانه كاغذي (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.