سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی زمانی عصمتی

 زندگينامه  

علي زماني عصمتي متولد 1352 يزد، فارغ التحصيل مهندسي عمران ـ نقشه برداري است. وي فعاليت هنري را سال 1373 با فيلمبرداري، تصويربرداري و فيلمنامه نويسي فيلم كوتاه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / نويسنده (۳) / تهيه كننده (۳) / مجري طرح (۲) / مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۱) / تدوين  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شيفتگي (۱۳۹۲)
  ۲ -  اوريون (۱۳۸۸)
  ۳ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شيفتگي (۱۳۹۲)
  ۲ -  اوريون (۱۳۸۸)
  ۳ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شيفتگي (۱۳۹۲)
  ۲ -  اوريون (۱۳۸۸)
  ۳ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شيفتگي (۱۳۹۲)
  ۲ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شيفتگي (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شيفتگي (۱۳۹۲)
  ۲ -  اوريون (۱۳۸۸)
  ۳ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.