سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

گلاره كيازند

  تاريخ و محل تولد
نوزدهم آبان ماه سال 1360
تهران
 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۱) / عكس (۳) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / تيتراژ  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پديده (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ... و آسمان آبي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ  
 1. عكس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به نام پدر (۱۳۸۴)
  ۲ -  باغهاي كندلوس (۱۳۸۳)
  ۳ -  به رنگ ارغوان (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به رنگ ارغوان (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.