سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ذكريا هاشمی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر  (۷) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طوطي (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طوطي (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طوطي (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  حكم تير (۱۳۵۶)
  ۲ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)
  ۳ -  طوطي (۱۳۵۶)
  ۴ -  الماس 33 (۱۳۴۶)
  ۵ -  دندان افعي (۱۳۴۰)
  ۶ -  بيژن و منيژه (۱۳۳۷)
  ۷ -  جنوب شهر (۱۳۳۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.