سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سوسن

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۰) / خواننده (۱) / حركات موزون  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  فرياد (۱۳۵۰)
  ۲ -  بر آسمان نوشته (۱۳۴۷)
  ۳ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۴ -  گل هاي گيلان (۱۳۴۳)
  ۵ -  پسر دريا (۱۳۳۸)
  ۶ -  طوفان در شهر ما (۱۳۳۷)
  ۷ -  بوسه مادر (۱۳۳۵)
  ۸ -  هفده روز به اعدام (۱۳۳۵)
  ۹ -  غروب عشق (۱۳۳۴)
  ۱۰ -  ولگرد (۱۳۳۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  سوگلي (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)
  ۲ -  شيرمرد (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.