سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيمين

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۲) / خواننده  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. بازيگر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۲ -  عروس پابرهنه (۱۳۵۳)
  ۳ -  صيادان نمكزار (۱۳۴۴)
  ۴ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۵ -  گناه من چيست (۱۳۴۳)
  ۶ -  اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)
  ۷ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۸ -  اشك شوق (۱۳۴۱)
  ۹ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۱۰ -  سايه سرنوشت (۱۳۴۰)
  ۱۱ -  دستكش سفيد (۱۳۳۰)
  ۱۲ -  مستي عشق (۱۳۳۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طاهر (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.