سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سارا

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲۶) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)
  ۲ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۳ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۴ -  خانوم خانوما (۱۳۵۱)
  ۵ -  دنيا مال منه (۱۳۵۰)
  ۶ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)
  ۷ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
  ۸ -  آفتاب مهتاب (۱۳۴۹)
  ۹ -  آينه زمان (۱۳۴۹)
  ۱۰ -  كمربند زرين (۱۳۴۹)
  ۱۱ -  پسران قارون (۱۳۴۸)
  ۱۲ -  عشق آفرين (۱۳۴۸)
  ۱۳ -  گناه مادر (۱۳۴۸)
  ۱۴ -  به اميد ديدار (۱۳۴۷)
  ۱۵ -  پلي بسوي بهشت (۱۳۴۷)
  ۱۶ -  پنجه آهنين (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  ريكاردو (۱۳۴۷)
  ۱۸ -  شاهراه زندگي (۱۳۴۷)
  ۱۹ -  سه جوانمرد (۱۳۴۶)
  ۲۰ -  گذشت بزرگ (۱۳۴۶)
  ۲۱ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۲۲ -  مرد نامرئي (۱۳۴۵)
  ۲۳ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۲۴ -  زمزمه محبت (۱۳۴۴)
  ۲۵ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۲۶ -  سه كارآگاه خصوصي (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.