سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناديا

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲۱) / خواننده (۱) / حركات موزون  (۶) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۲۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۵۶)
  ۲ -  زن (۱۳۵۶)
  ۳ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۴ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۵ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۶ -  ميهمان (۱۳۵۵)
  ۷ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۸ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۹ -  هيچ كسي بابا نميشه (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  آقا رضاي گل (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  ياور (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  حسن سياه (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۱۶ -  مطرب (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  ايواللّه (۱۳۵۰)
  ۱۸ -  قلاب (۱۳۵۰)
  ۱۹ -  مردي از جنوب شهر (۱۳۴۹)
  ۲۰ -  قصه دلها (۱۳۴۸)
  ۲۱ -  مردان روزگار (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گل هاي گيلان (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۵۶)
  ۲ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۳ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۴ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۵ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۶ -  ظفر (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.