سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / صدابردار (۱) / دستيار صدابردار  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   صدابردار   دستيار صدابردار  
 1. بازيگر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۲ -  آقاي لر به شهر مي رود (۱۳۵۶)
  ۳ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۴ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۵ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۶ -  مجازات (۱۳۵۴)
  ۷ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۸ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۹ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  جاده مرگ (۱۳۴۲)
  ۱۲ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   صدابردار   دستيار صدابردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آتش جنوب (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   صدابردار   دستيار صدابردار  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  همراهان (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   صدابردار   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۲ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)
  ۳ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.