سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اعظم ميرحسينی

نام اصلي: آرام
 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲۷) فيلم شناسی :   بازيگر  
  1. بازيگر  : (۲۷)مورد
    (۱۳۵۰)

    ۱ -  حكم تير (۱۳۵۶)
    ۲ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
    ۳ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
    ۴ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
    ۵ -  كلام حق (۱۳۵۶)
    ۶ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
    ۷ -  تنهايي (۱۳۵۵)
    ۸ -  شير خفته (۱۳۵۵)
    ۹ -  هيولا (۱۳۵۵)
    ۱۰ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
    ۱۱ -  آلوده (۱۳۵۴)
    ۱۲ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
    ۱۳ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
    ۱۴ -  تيرانداز (۱۳۵۴)
    ۱۵ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
    ۱۶ -  ذبيح (۱۳۵۴)
    ۱۷ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
    ۱۸ -  نيزار (۱۳۵۴)
    ۱۹ -  ابرمرد (۱۳۵۳)
    ۲۰ -  بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)
    ۲۱ -  تركمن (۱۳۵۳)
    ۲۲ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
    ۲۳ -  غبار نشينها (۱۳۵۳)
    ۲۴ -  مرگ در باران (۱۳۵۳)
    ۲۵ -  ياور (۱۳۵۳)
    ۲۶ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
    ۲۷ -  گرگ بيزار (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.