سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عزيزه

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۴) / حركات موزون  (۱۹) فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  كابوس (۱۳۴۵)
  ۲ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)
  ۳ -  كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)
  ۴ -  نيرنگ دختران (۱۳۴۳)
  ۵ -  دختر ساري (۱۳۴۲)
  ۶ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۷ -  اشك شوق (۱۳۴۱)
  ۸ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)
  ۹ -  قربون خودم (۱۳۴۱)
  ۱۰ -  كلاه مخملي (۱۳۴۱)
  ۱۱ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۱۲ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)
  ۱۴ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۱۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۲ -  كابوس (۱۳۴۵)
  ۳ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)
  ۴ -  ضربت (۱۳۴۳)
  ۵ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۶ -  كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)
  ۷ -  نيرنگ دختران (۱۳۴۳)
  ۸ -  دختر ساري (۱۳۴۲)
  ۹ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۱۰ -  اشك شوق (۱۳۴۱)
  ۱۱ -  دخترها اينطور دوست دارند (۱۳۴۱)
  ۱۲ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)
  ۱۴ -  قربون خودم (۱۳۴۱)
  ۱۵ -  كلاه مخملي (۱۳۴۱)
  ۱۶ -  كليد (۱۳۴۱)
  ۱۷ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۱۸ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۱۹ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.