سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۸) / دستيار فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شب زخمي (۱۳۵۶)
  ۲ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۳ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۴ -  پريزاد (۱۳۵۲)
  ۵ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۶ -  دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)
  ۷ -  غلام ژاندارم (۱۳۵۰)
  ۸ -  جلاد (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صداي صحرا (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.