سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

طاووس

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / حركات موزون  (۷) فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۲ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۳ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۴ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۵ -  مرگ در باران (۱۳۵۳)
  ۶ -  بيقرار (۱۳۵۲)
  ۷ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)
  ۸ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۹ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۲ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۳ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۴ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۵ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۶ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۷ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.