سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين حسينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير تداركات (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)
  ۲ -  صمد و قاليچه حضرت سليمان (۱۳۵۰)
  ۳ -  چاكر شما كوچولو (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بوف كور (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.