سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسحاق نعمان

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۹) / تدوين  (۲) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مسافر (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. فيلمبردار  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  شبگرد (۱۳۵۴)
  ۲ -  براي كه قلب ها مي تپد (۱۳۵۰)
  ۳ -  بابا كرم (۱۳۴۹)
  ۴ -  پايان تاريكي (۱۳۴۹)
  ۵ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۶ -  جنجال پول (۱۳۴۷)
  ۷ -  ليلاج (۱۳۴۵)
  ۸ -  مكر ابليس (۱۳۴۱)
  ۹ -  ماجراي جنگل (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مسافر (۱۳۵۳)
  ۲ -  مكر ابليس (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.