سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

وجيه اله رسولی

 

فيلم شناسی :   دستيار صدابردار (۷) / دستيار امور فني صدا (۱) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۲ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۳ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۴ -  گلنسا در پاريس (۱۳۵۳)
  ۵ -  بي حجاب (۱۳۵۲)
  ۶ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۷ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عطش (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.