سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

زانيچ

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۸) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بت (۱۳۵۵)
  ۲ -  سينه چاك (۱۳۵۵)
  ۳ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۴ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۵ -  شب غريبان (۱۳۵۴)
  ۶ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۷ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۸ -  ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)
  ۹ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  تنگسير (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  پستچي (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  شير توشير (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  طغرل (۱۳۵۱)
  ۱۶ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  مطرب (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.