سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يوری

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۸) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حسن ديناميت (۱۳۵۱)
  ۲ -  بهرام شيردل (۱۳۴۷)
  ۳ -  شكار شوهر (۱۳۴۷)
  ۴ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۵ -  گنج و رنج (۱۳۴۶)
  ۶ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۷ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۸ -  سه بمب آتشين (۱۳۴۵)
  ۹ -  سه قهرمان (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  هاشم خان (۱۳۴۵)
  ۱۲ -  يك قدم تا بهشت (۱۳۴۵)
  ۱۳ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۱۴ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۱۵ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)
  ۱۶ -  مزد خونين (۱۳۴۴)
  ۱۷ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۱۸ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.