سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايوب شهبازيان

 زندگينامه  

ايوب شهبازيان فعاليت خود را از سال 1338 با ورود به استوديو الوند فيلم آغاز كرد، پس از آن مدتي در استوديو خشايار به عنوان يكي از عوامل فني فيلمبرداري به كار مشغول شد. از سال 1347 تا 1358 در استوديو شهاب به اتفاق آقاي ژورژيك عهده دار مسئوليت لابراتوار گرديد، او در سال 1358 وارد سازمان صدا و سيما شد و در سال 1380 بازنشست شد. شهبازيان از سال 1378 تا سال 1381 به مدت چهار سال عضو شوراي عالي داوري خانه سينما بود و در عين حال طي سال هاي 1379 تا 1380 داور جشن خانه سينما بود.

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۳۱) / برش نگاتيو (۱) / چاپ (۳۹) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از   گروه فني  
 1. لابراتوار  : (۳۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۲ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۳ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۴ -  بي گناه (۱۳۵۵)
  ۵ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۶ -  نقص فني (۱۳۵۵)
  ۷ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۸ -  دو آقاي با شخصيت (۱۳۵۴)
  ۹ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  شاهرگ (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  اين دست كجه (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  جوانمرد (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  سلام بر عشق (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  مرد شب (۱۳۵۳)
  ۲۰ -  مظفر (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۲۲ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۲۳ -  ياران (۱۳۵۳)
  ۲۴ -  ياور (۱۳۵۳)
  ۲۵ -  تنها و گلها (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  سر طلايي (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  قيامت عشق (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۳۰ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۳۱ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از   گروه فني  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از   گروه فني  
 1. چاپ  : (۳۹)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۲ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۳ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)
  ۴ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۵ -  واسطه ها (۱۳۵۶)
  ۶ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۷ -  راز (۱۳۵۵)
  ۸ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۹ -  ميهمان (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  نقص فني (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  اسلحه (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  دختران بلا، مردان ناقلا (۱۳۵۳)
  ۲۰ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)
  ۲۲ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)
  ۲۳ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۲۴ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۲۵ -  ياور (۱۳۵۳)
  ۲۶ -  آقا مهدي كله پز (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  باجناق (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  تعقيب تا جهنم (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  تنها و گلها (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  دشمن (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  سر طلايي (۱۳۵۲)
  ۳۲ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۳۳ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)
  ۳۴ -  قيامت عشق (۱۳۵۲)
  ۳۵ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۳۶ -  ناخدا (۱۳۵۲)
  ۳۷ -  نعمت نفتي (۱۳۵۲)
  ۳۸ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۳۹ -  مرد (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوخي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.