سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين حيدری

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۲) / مدير توليد (۱) / سينه موبيل (۲) / گروه تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   سينه موبيل   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زن سمي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   سينه موبيل   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در ميان ابرها (۱۳۸۶)
  ۲ -  زن سمي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   سينه موبيل   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زن سمي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   سينه موبيل   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. سينه موبيل  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خوابم مي آد (۱۳۹۰)
  ۲ -  يك خانواده محترم (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   سينه موبيل   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير توليد   سينه موبيل   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دشمن (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.