سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهناز ارسالی

 

فيلم شناسی :   مشاور هنري (۱) / نويسنده (۲) / مشاور فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۱) / عكس (۱) / طراح صحنه و لباس (۳) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح پوستر  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محكومين بهشت (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح پوستر  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بچه هاي جسور (۱۳۹۱)
  ۲ -  به خاطر خواهرم (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح پوستر  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محكومين بهشت (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح پوستر  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سهم من از زندگي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح پوستر  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس كاغذي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بچه هاي جسور (۱۳۹۱)
  ۲ -  محكومين بهشت (۱۳۸۴)
  ۳ -  عروس كاغذي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس كاغذي (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.