سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

تقی رضايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مجري دكور (۲) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قدغن (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار تداركات  
 1. مجري دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۲ -  ايستگاه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.