سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد جليلی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / گروه فني (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  صنوبرهاي سوزان (۱۳۶۸)
  ۲ -  ده سايه خطرناك (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جلاد (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.