سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهاب

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / لابراتوار (۱) / چاپ  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تاراج (۱۳۶۳)
  ۲ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۳ -  دو كبوتر (۱۳۵۲)
  ۴ -  از جان گذشتگان (۱۳۴۶)
  ۵ -  در جستجوي تبهكاران (۱۳۴۶)
  ۶ -  قهرمان شهر ما (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  خداحافظ تهران (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  خداحافظ تهران (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.