سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس مظاهری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تيتراژ (۴۰) / با تشكر از (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۲ -  آتش جنوب (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. تيتراژ  : (۴۰)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۲ -  همكلاس (۱۳۵۶)
  ۳ -  راز (۱۳۵۵)
  ۴ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۵ -  همت (۱۳۵۴)
  ۶ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۷ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۸ -  تنها و گلها (۱۳۵۲)
  ۹ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  طغرل (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  آسمون بي ستاره (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  تجاوز (۱۳۴۹)
  ۱۵ -  پا برهنه ها (۱۳۴۷)
  ۱۶ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۱۷ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۱۸ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۱۹ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۲۰ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۲۱ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۲۲ -  مرد و نامرد (۱۳۴۵)
  ۲۳ -  موميايي (۱۳۴۵)
  ۲۴ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)
  ۲۵ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۲۶ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)
  ۲۷ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)
  ۲۸ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۲۹ -  مزد خونين (۱۳۴۴)
  ۳۰ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۳۱ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۳۲ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۳۳ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۳۴ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۳۵ -  ضربت (۱۳۴۳)
  ۳۶ -  وسوسه (۱۳۴۳)
  ۳۷ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۳۸ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۳۹ -  دلهره (۱۳۴۱)
  ۴۰ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تيتراژ   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.