سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين طلابيگی

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۲) / جلوه هاي ويژه ميداني (۲) / مسئول جلوه هاي ويژه (۱) / جلوه هاي ويژه (۱۲) / دستيار جلوه هاي ويژه (۱) / ساخت ماكت  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سرزمين جنوبي من (۱۳۸۶)
  ۲ -  انتظار (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. جلوه هاي ويژه ميداني  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مامان بهروز منو زد (۱۳۹۰)
  ۲ -  دايناسور (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كارناوال مرگ (۱۳۸۷)
  ۲ -  آتش سبز (۱۳۸۶)
  ۳ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)
  ۴ -  سرزمين جنوبي من (۱۳۸۶)
  ۵ -  پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)
  ۶ -  پيك نيك در ميدان جنگ (۱۳۸۳)
  ۷ -  مرثيه برف (۱۳۸۳)
  ۸ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)
  ۹ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  غوغا (۱۳۸۱)
  ۱۱ -  انتظار (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  توفان شن (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. ساخت ماكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.