سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر قاسمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۲) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نان و شعر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)
  ۲ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.