سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن زارعی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير توليد (۱) / هماهنگي توليد (۱) / مشاور توليد (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / خدمات (۱) / چاپ (۱) / ظهور  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   هماهنگي توليد   مشاور توليد   دستيار فيلمبردار   خدمات   چاپ   ظهور  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  اوركا (۱۳۹۹)
  ۲ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۳ -  تنگنا (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   هماهنگي توليد   مشاور توليد   دستيار فيلمبردار   خدمات   چاپ   ظهور  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواي زندگي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   هماهنگي توليد   مشاور توليد   دستيار فيلمبردار   خدمات   چاپ   ظهور  
 1. هماهنگي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زادبوم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   هماهنگي توليد   مشاور توليد   دستيار فيلمبردار   خدمات   چاپ   ظهور  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  نهنگ عنبر (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   هماهنگي توليد   مشاور توليد   دستيار فيلمبردار   خدمات   چاپ   ظهور  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زخم زيتون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   هماهنگي توليد   مشاور توليد   دستيار فيلمبردار   خدمات   چاپ   ظهور  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   هماهنگي توليد   مشاور توليد   دستيار فيلمبردار   خدمات   چاپ   ظهور  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   هماهنگي توليد   مشاور توليد   دستيار فيلمبردار   خدمات   چاپ   ظهور  
 1. ظهور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.